TRANG CHỦ CHÍNH HÃNG COLLAGEN XƯƠNG KHỚP WHOLE

 Trang chủ 

➤ BẢNG GIÁ

Hotline
097 135 10 01

 Công dụng 

 Thành phần 

 Cảm nhận khách hàng 

 Chuyên gia đánh giá 

Điều khoản sử dụng

Chào mừng Người Sử Dụng ghé thăm Website https://www.xuongkhopwhole.com.vn/

Bằng việc truy cập website, sử dụng dịch vụ trên Website của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, Người Sử Dụng, theo đây, đồng ý hoàn toàn và không hủy ngang tất cả các nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, bao gồm nhưng không giới hạn cả bản bổ sung, thay đổi, sửa đổi, đính chính tùy từng thời điểm. Trong trường hợp Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole thay đổi Điều Khoản Sử Dụng của mình, Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi trên Website của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole có đầy đủ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, dù đã được đăng ký hay chưa… đều thuộc quyền sở hữu của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole.
Bất kỳ hình ảnh, văn bản, hoặc các thông tin khác được đăng trên Website đều thuộc quyền sử dụng, và/hoặc quyền sở hữu của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ mà không cần thông báo cho Người Sử Dụng.

Người Sử Dụng cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole và bảo đảm không có bất cứ hành vi nào xâm hại đến quyền này của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole. Người Sử Dụng không có quyền được sửa đổi, đảo ngược, sắp đặt, biên soạn lại hay có bất kỳ hành vi nào can thiệp đến sự vận hành hoạt động của Website hay bất kỳ nội dung nào của Website. Người Sử Dụng không được tạo sản phẩm phái sinh hay những sản phẩm khác được dựa trên hoặc có nguồn gốc từ toàn bộ hoặc một phần của Website.

Mọi hành vi có hoặc không có mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole đều là xâm phạm quyền của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole. Chúng Tôi có quyền yêu cầu Người Sử Dụng chấm dứt việc sử dụng và thực hiện các biện pháp pháp lý khác theo quy định pháp luật hiện hành. 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký tài khoản trên Website để sử dụng dịch vụ của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm bảo mật tên tài khoản, mật khẩu và các thông tin cá nhân khác mà Người Sử Dụng đã chọn, cung cấp trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trên Website và Người Sử Dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng.

Người sử dụng cam kết hợp tác cùng Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole để thực hiện bảo mật thông tin cá nhân. Theo đây được hiểu rằng, việc bảo mật thông tin cá nhân là từ cả hai bên, Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole không thể chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xuất phát từ phía Người Sử Dụng.

Trong quá trình truy cập, người sử dùng cam kết bản thân là người duy nhất biết được các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, nếu có bất kỳ người nào khác không phải bản thân Người Sử Dụng đang truy cập mà các thông tin cá nhân vẫn đúng, Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole chỉ được hiểu rằng người đang truy cập là Người Sử Dụng và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Trong trường hợp, thông tin cá nhân của Người Sử Dụng bị tiết lộ bởi Bên thứ ba không ngoài khả năng kiểm soát của  Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole hoặc xảy ra bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào theo quy định của pháp luật, Người Sử Dụng đồng ý rằng Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, tuy nhiên Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole sẽ hỗ trợ người tiêu dùng ở mức tối đa nhất có thể.

Để biết thông tin về các Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole. Chính sách này sẽ giải thích cách Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole xử lý thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của Người Sử Dụng và khách hàng của Người Sử Dụng khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất bởi Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Người Sử Dụng đồng ý rằng Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole được quyền thu thập và sử dụng các thông tin có được từ việc Người Sử Dụng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole (nếu có) hoặc cung cấp cho Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole liên quan đến Website, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản thanh toán để đảm bảo việc hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ như gửi các thông báo về việc sử dụng hoặc các thông báo có thể Người Sử Dụng quan tâm; gửi bảng khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của Người Sử Dụng về dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới trên Website có thể sẽ được cung cấp.

 Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole không chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin cá nhân sai lệch, không đúng sự thật của người tiêu dùng dẫn đến việc bị tiết lộ thông tin hay dẫn đến các thiệt hại, rủi ro khác.

 Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, mà không cần thông báo hoặc thanh toán bất kỳ chi phí nào, chỉ khi được yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để:

(a) tuân theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ quá trình hoạt động hợp pháp của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole;

(b) bảo vệ các quyền và tài sản của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole; 

(c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của Người Sử Dụng của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole hoặc cộng đồng.
Giới hạn về trách nhiệm

Người Sử Dụng hiểu và cam kết rằng, Người Sử Dụng có nghĩa vụ bảo đảm choCollagen Sụn cá mập xương khớp Whole, ng nhân viên, đại lý và các nhà phân phối của ng ty khỏi mọi tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba bất kỳ phát sinh từ việc Người Sử Dụng sử dụng Website của Chúng Tôi.

Trong mọi trường hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp do sơ suất, vô ý), Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole ng nhân viên, đại lý và các nhà phân phối của ng ty không có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại từ những trường hợp bất khả kháng, thiệt hại từ các sự cố ngoài tầm kiểm soát, hoặc do hậu quả nào đi nữa (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về mặt kinh tế, mất dữ liệu thông tin, mất quyền sử dụng) phát sinh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Website, ngày cả khi chúng tôi đã đưa ra thông báo về khả năng có thể xảy ra thiệt hại.

Người Sử Dụng đồng ý rằng việc sử dụng Website phải tự chịu rủi ro và chấp thuận rằngCollagen Sụn cá mập xương khớp Whole không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc các thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân khác được chia sẻ phát sinh từ việc sử dụng đó.

Người Sử Dụng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được giới thiệu tới Người Sử Dụng thông qua Website. Người Sử Dụng hoàn toàn bãi bỏ và miễn trừCollagen Sụn cá mập xương khớp Whole khỏi bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, nguyên nhân khởi tố, hay thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng ứng dụng của Người Sử Dụng, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba đã được giới thiệu tới Người Sử Dụng thông qua Website.

Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Website.

Người Sử Dụng đồng ý bồi thường, bảo vệ Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole, các ng ty con và ng ty liên kết của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý và các bên thứ ba có liên quan, đối với bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ và chi phí liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba xuất phát từ việc (i) sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng dịch vụ trên Website hay việc truy cập Website, (ii) Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các thỏa thuận, quy định hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, hoặc (iii) Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào. Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến việc bồi thường bởi Người Sử Dụng, trong bất kỳ sự kiện nào, Người Sử Dụng cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác với Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole trong việc khẳng định đối với những bảo vệ này.
Luật áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị vô hiệu bởi quy định của pháp luật hiện hành, thì những điều khoản còn lại đương nhiên vẫn có hiệu lực thi hành.
Giải quyết thắc mắc, khiếu nại hoặc liên hệ

Nếu Người Sử Dụng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Điều Khoản Sử Dụng của Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole vui lòng liên hệ với Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole theo thông tin sau:

Điện thoại: 097 135 10 01
Hoặc email: collagenxuongkhopwhole@gmail.com

Khi tiếp nhận Thông Tin thắc mắc, khiếu nại, Collagen Sụn cá mập xương khớp Whole sẽ kiểm tra Thông Tin khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục và trả lời trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được Thông Tin thắc mắc, khiếu nại.

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hotline: 097 135 10 01

Email: collagenxuongkhopwhole@gmail.com

Website: http://collagenxuongkhop.com

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

TRANG CHỦ CHÍNH HÃNG COLLAGEN SỤN CÁ MẬP XƯƠNG KHỚP WHOLE

CÔNG TY TNHH NATURE DIAMOND

©2022 Bản quyền thuộc về xuongkhopwhole.com.vn